Helaas is na de gempa in september 2019 opnieuw een onheilspellende ramp uitgebroken, die onze mensen moeten meemaken. Niet alleen de kans om ziek te worden, maar ook de negatieve gevolgen van de crisis die men persoonlijk maar ook als gemeenschap moet ervaren. Tim is momenteel actief met anderen om het te bestrijden door voorzorgsmaatregelen te treffen. Er is een Tim Covid-19 in het leven geroepen, die de coördinatie van de bestrijding op zich neemt. Hierin hebben zitting o.a. de bapa raja en saniri, lokale overheid, de militairen/TNI, puskesmas, verschillende partijen vanuit de gemeenschap (toko adat e.a.) en anak2 muda van de kerken. In ieder geval nemen heel veel partijen hieraan deel. Tim IAAW zit hier ook bij. Tim Covid-19 heeft vergaderd en het heeft geleid tot een aantal besluiten, waarvan echter de nodige acties uitblijven:

  • Het opzetten van 4 hulpposten bij toegangswegen. Deze hulpposten zijn tot stand gekomen en bestaan uit 3 tenten en een gebouw, waarvan echter inrichting en verlichting nog niet aanwezig zijn. Dus deze hulpposten functioneren nog niet. Bedoeling is dat deze bemant zouden worden, zodat zij die in en uit het dorp komen gecontroleerd kunnen worden. Het blijkt dat de overheid niet de inrichting en het voorzien van licht in de tenten willen bekostigen, alleen het voorzien van voeding voor de vrijwilligers. Tim wil het licht (het voorzien en doortrekken van kabels) voor de hulpposten een verzoek bij ons indienen.
  • Het voorzien van een schoolgebouw (SMP) als quarantaine opvang voor nieuwe mensen die Waai binnen willen komen. 6 personen werden hier opgenomen, maar zijn inmiddels weer weggegaan, omdat de 14 dagen om zijn. Nu is het leeg, het blijkt dat men niet durft om Waai binnen te komen vanwege angst voor besmetting. Voor zover informatie van Endick zijn er geen coronagevallen. Er is 1 persoon, die symptoomklachten heeft en die vermoedelijk in quarantaine moet.
  • Het desinfecteren in huizen in het dorp en het screenen van de bewoners, ze zijn nog niet geweest bij de tenten in de bergen. 60% van bevolking verblijft nog steeds in tenten in de bergen. Degenen die dit werk doen zijn onze teamleden en anak2 muda. IAAW heeft hen voorzien van beschermingsmateriaal, kleding, maskers, handschoenen. Tim heeft dit bekostigd met het geld, dat ze nog in kas hebben.
  • Weinig animo vrijwilligers. In het begin hebben 70 vrijwilligers zich opgegeven om actief aan de bestrijding te werken, echter nu blijkt dit dagelijks 40 te zijn. Deze 40 zijn weer verdeeld om in de avond 20 en overdag 20 te werken. Dit resulteert in het feit, dat de volgende dag niemand aan het werk is. Een probleem dus..
  • De overheid zou benodigdheden (stof, garen) voorzien aan 3 vrouwen, die mondkapjes moeten maken. Deze 3 vrouwen gebruiken naaimachines, die bekostigd zijn door de overheid. Echter tot nu heeft de overheid de materialen die nodig zijn om te maken nog steeds niet voor hen aangeschaft. Bedoeling is om ongeveer 9000 mondkapjes te maken en ze gratis uit te delen..
  • Wat de noodmaatregelen zijn is reeds geïnformeerd aan de gemeenschap. Echter worden deze maatregelen door velen niet opgevolgd. Men blijkt hierin onverschillig te zijn. Ook de handhaving wordt helaas door de militairen niet strikt uitgevoerd. Kerken en scholen zijn gesloten. Sommige pondoks zijn open en de pasar vindt verder nog steeds plaats.
  • Niet de lokale, maar de landelijke overheid deelt voeding uit. Dit doen ze door ieder gezin een voedinsgsbon te geven, die men bij de toko kan inleveren voor voeding. Tim deelt ook regelmatig sembako uit. Ze kijken wel wie dit het meest nodig heeft in de wetenschap, dat ze niet aan iedereen kunnen uitdelen. Op dit moment hebben ze nog voldoende in voorraad om later weer uit te gaan delen. Nu veel mensen zonder werk zitten en de bewegingsvrijheid beperkt is, wordt het moeilijk om aan eten te komen. Een idee is om ook groentezaden aan de mensen uit te delen, zodat ze zelf kunnen verbouwen. Ook hier zal Tim  gaan overleggen voor een eventueel verzoek aan ons.

Uit de informatie van TIM kunnen we opmaken, dat de voorgenomen besluiten van het coördinatieteam Covid-19 niet helemaal zijn uitgevoerd. Dit is zorgelijk. Hopelijk dat men daadkrachtiger wordt, met name de overheid. En hopelijk is de gemeenschap zich er ook van bewust, dat Corona vele levens kan kosten. Laten we bidden en hopen voor Tim en anderen die zich hiervoor willen inzetten.

Voor dit bericht zijn reacties uitgeschakeld

Laatste nieuwsberichten