Over I.A.A.W.

Wie zijn wij?

In Nederland een groep van in totaal 24 personen, waaronder tal van anak2 Waai getrouwd met Nederlandse Molukkers. Het financieren van de projecten komt uit de maandelijkse storting per persoon. Bijdragen komen ook binnen via acties, zoals verkoop op braderies, verkoop dvd-doumentaire “Negeri Waai, de recente geschiedenis”, opbrengst loterij, donaties van particulieren, kerkcollectes, zendingsgeld basisscholen en een benefiet popconcert. 

Ons doel

De Stichting heeft als doel: het financieren van kleinschalige projecten als bijdrage aan de wederopbouw/ ontwikkeling van het dorp Waai op het eiland Ambon in de Molukken/Indonesie en aan de bevordering van de zelfredzaamheid van de bewoners.

Hoe werkt stichting I.A.A.W.?

In Waai wordt IAAW vertegenwoordigd door Tim WAAI. Deze ‘werkgroep ter plaatse’ vormt de uitvoerende afdeling van IAAW en voor de dorpelingen het aanspreekpunt bij wie zij hun aanvraag voor hulp kunnen indienen die vervolgens naar de stichting in Nederland wordt doorgespeeld.

Bij honorering van een aanvraag tekenen de aanvragers voor voortgangverslag over hun project en voortgangscontrole door Tim WAAI. De aanvragers krijgen geen geld in handen, maar het gevraagde materiaal, dat samen met ‘deze werkgroep ter plekke’ is ingekocht.